2018-03-04

anond:20180303164749

アルファベット表音文字から発音に寄せるべき。わざわざ旧仮名遣いの習慣を引きずるべきではない。

Arufabétto ga hyouonnmóji da to iwú kotó ha juuyou de ha nái. Juuyou na no ha tanngo to tsudzuri no aida ni taioukánnkei ga áru to iwú kotó de átte, kyokutánn na kotó wo iéba, hatsuonn to tsudzuri no kannkei ha mattakú fukísoku de mo kamawanái. Jissai ni kannzenn ni kisokuteki na hyoukihou wo mótsu génngo ha hotónndo nái. Nihonnjínn nara eigo no mechakuchasa ha yóku shitté irú darou.

Mottómo, "wa" ka "ha" ka to iwú no ha icchóu ittánn áru kara, dóchira ni shité mo monosugóku warúi to iwú wáke de ha nái to omówu.

日本文字が読めない外国人でもローマ字なら読めるという利点があるが、彼らにこんにちハと発音させるのはかわいそうだ。

Nihonngo no hyoukihou no kotó na no da kara, nihonngo wo shiranaí hitó no kotó made kanngáeru hitsuyou ha nái.

ンをnnと書くのもばかくさい。ナ行とンを識別するには伝統的にはn'と書いてきた。それを知っているのかな?

Mochíronn shitté irú. "ん" wo "nn" to hyóuki surú kotó ni ha sorenari no gourisei ga áru. "ん" ha nihonngo de ha kánari juuyou na ónnso de, tanndoku de ichi Móora wo tsukúru. Dákara, shikakutekini ni mogaku surú no ha nínnchi no tsugoujou íi. Matá, Aposutórofii ( ' ) ha shouryaku kígou to shité bénnri da kara, "ん" no tamé ni tsukatté shimawú no ha mottainái. "ん" daké tokubetsu átsukai shité kigou wo tsukawú no ha ninnchijou mo yóku nái to omówu.

記事への反応 -
 • プレイステーションのソフト

  ディスクである必要って 一切無いよね?どうなの?

  • anond:20180303052431

   Tóuji no kotó wo kanngáereba datou. CD yóri mo yásuku daiyóuryou na Médhia ha nákatta darou. Shikámo CD ha Sónii ga Fírippusu to hatsumei shitá monó.

   • anond:20180303063644

    助詞の「は」をhaと書くな。次回からwaとせよ。

    • anond:20180303072915

     Teiann arigátou. Shikáshi "wa" to káita tokoró de náni ka meikaku na ritenn ga áru wáke de mo nái no da kara, wázawaza hennkou suru koto mo nái yóu ni omówu. Kono Roomaji-hyóuki ha, PC nado de no Roomaji-nyúuryoku no houshiki wo Beesu ...

     • anond:20180303073830

      アルファベットは表音文字だから発音に寄せるべき。わざわざ旧仮名遣いの習慣を引きずるべきではない。 日本の文字が読めない外国人でもローマ字なら読めるという利点があるが、彼...

      • anond:20180303164749

       アルファベットは表音文字だから発音に寄せるべき。わざわざ旧仮名遣いの習慣を引きずるべきではない。 Arufabétto ga hyouonnmóji da to iwú kotó ha juuyou de ha nái. Juuyou na no ha tanngo to tsudzuri n...

       • anond:20180304032724

        では何を目的にローマ字表記しているのか教えてくれませんか。たんに思ひ付きの遊びなのですか。

        • anond:20180305010233

         Nihonngo wo Roomáji de káku houhou wo kangáetari, rennshuu shitári, matá jitsuenn shitári surú kotó wo mokuteki ni káite imásu. "Dóushite Roomáji de káku houhou nannka wo kennkyuu shité irú no ka?" to iwú kotó de áreba, "Roomáji ha...

         • anond:20180305070918

          すっげー読みにくい

          • anond:20180305071249

           Futsuu, hitó ga búnnshou wo yómu toki ha, moji tánni de ha náku, tanngo tánni de yónnde imásu. Roomáji de kakáreta tanngo wo míru kíkai ha óoku nái no de, ichimoji dzútsu mé de otté ikanái to ikemasénn. Sore ga yominikúi genninn ...

           • anond:20180305071750

            ごめん、一個前から横なんだけど、まずはなんでローマ字じゃないとダメなのか日本語で説明してくれる? 読みにくいローマ字の文章のツリー追うのすらめんどいわ。

            • anond:20180305072034

             shine

            • anond:20180305072034

             問題意識としては、効率性です。 日本語の現在の表記方法は、表記ゆれが多かったり、入力に手間がかかったり、学習コストが大きかったりと、問題が多いという認識がまずあります。 ...

             • anond:20180305075939

              なるほど増田の言いたいことは大体わかった。ありがとう。 それにしてもローマ字表記の読みづらさは、それはそれでトレーニングがかなり必要な気がするが… これから増田のコメント...

              • anond:20180305082941

               なるほど増田の言いたいことは大体わかった。ありがとう。 Yónnde kureté arigátou gozaimásu. それにしてもローマ字表記の読みづらさは、それはそれでトレーニングがかなり必要な気が...

             • anond:20180305075939

              効率性?確かに変換がなければタイプは速くなるが、アクセント記号書くのが効率的とは思えないな。どうやってタイプしたらいいのかわからんぞ。既存の機器で入力できなくてもいい...

              • anond:20180305083858

               効率性?確かに変換がなければタイプは速くなるが、アクセント記号書くのが効率的とは思えないな。どうやってタイプしたらいいのかわからんぞ。既存の機器で入力できなくてもいい...

  • anond:20180303052431

   安くてアレなメディアがディスクだったんじゃない?

記事への反応(ブックマークコメント)

アーカイブ ヘルプ
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん